उपकरण र फिटिंग

इलेक्ट्रोफ्यूजन युग्मक

इलेक्ट्रोफ्यूजन रिड्यूसर

इलेक्ट्रोफ्यूजन बराबर टी

इलेक्ट्रोफ्यूजन अन्त टोपी

बट फ्यूजन flange

बट फ्युजन टी

इलेक्ट्रोफ्यूजन सीधा काठी

इलेक्ट्रोफ्यूजन काठी

इलेक्ट्रोफ्यूजन काठी

इलेक्ट्रोफ्यूजन कोहनी

इलेक्ट्रोफ्यूजन कोहनी

EF flange

पम्प परीक्षण मेसिन

उपकरण निचोड गर्नुहोस्

मनका हटाउने

ट्यूब होल्ड

पीई पाइप कटर

उपकरण निचोड गर्नुहोस्

पीई पाइप उपकरण

पीई पाइप कटर